Shanghai Angels Kindergarten

Address487 Huaxu Gonglu, by Shuangbang Lu

Phone5988 3458

Morgan Rothschild Academy

Address1358 Huqingping Gonglu, by Jiamin Gaojia Lu

Phone6976 1000

Montessori School of Shanghai(Zhuguang Lu)

Address1258 Zhuguang Lu, by Yinggang Dong Lu

Phone5988 6688

Merrykids Kindergarten

Address42, Lane21 Pubei Lu, by Liuzhou Lu

Phone6483 0206

Maryland Kindergarten

Address1F, 59 Ronghua Xi Dao, by Shuicheng Nan Lu

Phone6270 1393

Little Eton Bilingual Kindergarten

Address592 Wanping Nan Lu, by Lingling Lu

Phone6469 0445

Learning Habitat Bilingual Kindergarten

AddressBlock C, Blue Sky Villa, 1980 Hongqiao Lu, by Hongmei Lu

Phone6262 7668

Julia Gabriel Center for Learning

Address75 Wuxing Lu, by Hengshan Lu

Phone6437 3773

Harvest Baby Kindergarten

Address149 Hengbang Lu, by Tiantong'an Lu

Phone6587 8662

China Welfare Institution Kindergarten

Address1361 Xiuyan Lu, by Hunan Lu

Phone6819 2362