FEATURED Shanghai PROPERTY

Longteng Avenue

Address3398 Longing Dadao, by Ruining Lu

Phone15921717152

Emilio

AddressRm1411, South tower, 23 Guangxi Nan Lu, by Yan'an Lu

Phone18612106585

2 Bedrooms Apartment

AddressFlat 1202, Building 30, 222 panyu lu, by Dingxi Lu

Phone13482677736