No. 1 Experimental School of SISU

Address800 Xi Jiangwan Lu, by Dalian Xi Lu

Phone6544 0592

Hong Kong University Shanghai Study Centre

Address298 Bei Suzhou Lu, by Sichuan Bei Lu

Phone6307 9018

Wordoor

Address930 Quyang Lu, by Tengke Lu

Phone6555 8266

Shanghai Ocean University

Address334 Jungong Lu, by Zhoujiazui Lu

Phone6571 0296

Beitu Architecture Book Store

Address2 Chifeng Lu, by Siping Lu

Phone6597 9228

Shanghai Foreign Language School of SISU

Address295 Zhongshan Bei Yi Lu, by Guangzhong Lu,

Phone6516 0844

Shanghai International Studies University

Address550 Dalian Xi Lu, by Tiyuhui Lu

Phone6531 1900