Huamei International School

Address23 Huamei Lu, Tianhe District

Phone8721 0372

Canton Global Academy

Address4 Chuangjia Lu, Jinshazhou, Baiyun District

Phone6660 6886

Utahloy International School Guangzhou (UISG)

Address800 Shatai Bei Lu, Baiyun District

Phone8720 2019

The Affiliated Foreign Language School of SCNU (SCNUFL)

Address2 Kexue Dadao, Kexue Cheng, Huangpu District

Phone3205 1890

ULink College Guangzhou

Address180 Gangqian Dadao, Nansha District

Phone8521 5836

BASIS International School Guangzhou

Address8 Jiantashan Lu, Huangpu District

Phone3778 1086

Meisha Academy by Haileybury

Address1933 Huaguan Lu, Tianhe District

Phone3809 4879

Nansha College Preparatory Academy

Address180 Gangqian Dadao Nan, Nansha District

Phone8521 5836

American International School of Guangzhou(Ersha Campus)

Address3 Yanyu Nan Jie, Ersha Dao, Yuexiu District

Phone8735 3392