Guangzhou Xiangjiang International High School

Address1 Hubin Lu, Feicui Lvzhou, Xintang, Zengcheng District

Phone18028627232

Guangzhou Foreign Language School, International Curriculum Center

Address5/F, Fenghuang Building, 102 Fenghuang Dadao, Nansha District

Phone3907 3096

Yew Wah International Education School, Guangzhou Campus

Address9 Xue'er Jie, Beixing, Huadong Town, Huadu District

Phone8683 2662

Alcanta International College

Address14 Guangsheng Lu, Nansha District

Phone8618 3666

Utahloy International School Zengcheng (UISZ)

AddressDapuwei Cun, Zengjiang Jie, Zengcheng District

Phone8291 3201

The Affiliated Foreign Language School of SCNU (SCNUFL)

Address2 Kexue Dadao, Kexue Cheng, Huangpu District

Phone3205 1890

ULink College Guangzhou

Address180 Gangqian Dadao, Nansha District

Phone8521 5836

BASIS International School Guangzhou

Address8 Jiantashan Lu, Huangpu District

Phone3778 1086

Nansha College Preparatory Academy

Address180 Gangqian Dadao Nan, Nansha District

Phone8521 5836