The Royal Etiquette & Butler Academy Canton

AddressRoom 703, 242, Donghuan Lu, Donghuan Jie, Panyu District

Phone8520 9915

Clifford School

Address71 Xueyuan Lu, Qifu Xincun, Panyu District

Phone8471 1441 转0

The Garden International School, Kindergarten

Address2nd Phase, Jianqiao Jun, Yajule, Nancun Town, Panyu District

Phone3482 3833

The Garden International School, Primary

Address480 Shaxi Dadao, Panyu District

Phone3998 6966

Canadian International School of Guangzhou

Address122 Dongyi Lu, Panyu District

Phone3993 9920

The Garden International School

Address480 Shaxi Dadao, Panyu District

Phone3482 3833

Guangzhou University City Skate Park

AddressInside the Guangzhou University Town Sports Center, 218 Neihuan Dong Lu, Panyu District

PhoneN/A

St.Lorraine Anglo-Chinese School

Address11 Xinpu Lu, Panyu District

Phone8458 8252

Canadian (Mayland) International Kindergarten

AddressMayland Garden, 48 Zonglin Jie, Tianhe District

Phone8561 6516

Canadian Internatioanal Kindergarten

AddressAgile Garden, Yinbin Lu, Panyu District

Phone8456 6551