UP Clinic

Address432 Dagu Lu, by Shimen Yi Lu

Phone6339 2668

Concordia Pet Care Hong Qiao CBD

Address109-111, Blog 1, Zhengrong Center, 666 Shenhong Lu, by Xinghong Lu

Phone400 921 0997

Jiahui Health(Yangpu)

Address1-2/F, Blog 3, 99 Jiangwancheng Lu, by Minfu Lu

Phone400 868 3000

SinoUnited Health Clinic(New Bund Medical and Surgical Center)

Address2-3/F, Building S7, The New Bund World Trade Center, 255 Dongyu Lu, by Yangsi Xi Lu

Phone400 186 2116

SinoUnited Health Clinic(Shanghai Center Clinic)

AddressSuite 601, 6/F, Shanghai Centre West Tower, 1376 Nanjing Xi Lu, by Xikang Lu

Phone400 186 2116