Y.J. Pet Hospital

Address200 Qixin Lu, Xinzhuang Commercial Plaza, by Humin Gonglu

Phone5296 5011

Concordia Pet Care Hong Qiao CBD

Address109-111, Blog 1, Zhengrong Center, 666 Shenhong Lu, by Xinghong Lu

Phone400 921 0997

LANN SPA

AddressRm 29, LG/F, 188 Rui Hong Lu, by Tianhong Lu

Phone5588 3817

Chuyuemm

Address19/F, Heng Shuo Hotel, 369 Hongxu Lu, by Hongwu Lu

Phone400 176 3059

Accessories Workshop - Accessorize yourself!

Address5/F, Blog B, 201 Sheng Lun Lan Builing, 3215 Hongmei Lu, by Hongsong Lu

Phone6406 4276

Health Club

Address2270 Hongqiao Lu, by Jianhe Lu

Phone6237 6000

Doctors Beck & Stone

Address66 Qingshan Lu, by Baizhang Lu

Phone400 103 8686

American Medical Center

Address1 East Building, 888 Tianlin Lu, by Lianhua Lu

Phone02164857333