Sapphire Vetrinary Hospital

Address267 Tianmu Zhong Lu, by Xizang Bei Lu

Phone5629 5715

Global Healthcare(Puxi Branch)

AddressSuite 303, ECO City, 1788 Nanjing Xi Lu, by Huashan Lu

Phone5298 6339

Xinshijie Eye Hospital International Medical Center

Address8/F, 1618 Zhongxing Lu, by Pushan Lu

Phone18602138178

UP Clinic

Address432 Dagu Lu, by Shimen Yi Lu

Phone6339 2668

SinoUnited Health Clinic(Shanghai Center Clinic)

AddressSuite 601, 6/F, Shanghai Centre West Tower, 1376 Nanjing Xi Lu, by Xikang Lu

Phone400 186 2116

Chu yue

Address1228 Yan’an Xi Lu, by Yuyuan Lu

Phone400 176 9836

Baby Sky

Address12/F, 592 Nanjing Dong Lu

Phone400 102 5858