Vita SpaVita

Address4/F, Inter Continental Pudong Shanghai, 777 Zhangyang Lu, by Laoshan Lu

Phone5835 6666

Club Oasis Spa

Address57/F, Grand Hyatt Shanghai, 88 Shiji Da Dao, by Dongtai Lu

Phone5049 1234

Ruijin Hospital

Address197 Ruijin Er Lu, by Yongjia Lu

Phone

Ye Medical Center

Address1165 Hongqiao Lu, by Yili Lu

Phone6208 8088

Healthway Medical Center

Address1228 Biyun Lu, by Hongfeng Lu

Phone5030 1699

St. Michael Hospital

Address5/F, 388 Hongbaoshi Lu, by Gubei Lu

Phone

Care Dental Clinic

AddressRm 306, Zhongyin Building, 200 Yincheng Zhong Lu, by Lujiazui Huan Lu

Phone5047 1790

Byer Dental(Yingchun Lu)

AddressRm 201-204, 1275 Yingchun Lu, by Zihuai Lu

Phone5108 7766

DDS Dental Care(Pudong)

AddressRm 101-103, 438 Pudian Lu, by Zhulin Lu

Phone6876 0409

Kowa Dental Clinic(Shiji Da Dao Store)

Address3N1-3N3, Jin Mao Tower, 88 Shiji Da Dao, by Dongtai Lu

Phone400 606 0222