Seven Massage

Address2302 Zhangyang Lu, by Jinnan Lu

Phone6882 1317

Shanghai Yosemite Clinic (Pudong)

AddressB1, 1/F, 1398 Fangdian Lu, by Yinghua Lu

Phone4008 500 911

Glamour Lab

Address4/F, 77 Fenyang Lu, by Fuxing Zhong Lu

Phone15601704239

Buccone(Hongmei Lu)

Address3822 Hongmei Lu, by Yan'an Xi Lu

Phone13632732021

Benhin Floating and Sand Therapy House

AddressRm 101, No.3, 737 Caoxi Bei Lu, by Sanjiao Dong Jie

Phone15900947715

Renai Dental

Address127 Caoxi Lu, by Kaixuan Nan Lu

Phone5489 3781

ParkwayHealth(Shanghai Centre Medical and Dental Centers)

Address2/F, Shanghai Centre, 1376 Nanjing Xi Lu, by Xikang Lu

Phone400 819 6622

DeltaHealth

Address109 Xule Lu, by Zhulu Xi Lu

Phone6015 1313