Congen Massage(Huangjincheng Avenue)

Address488 Huangjin Cheng Dao, by Yili Nan Lu

Phone6151 2093

Congen Massage(Dagu Lu)

Address436 Dagu Lu, by Shimen Yi Lu

Phone6340 1161

Congen Massage(Tianyaoqiao Lu)

Address3/F, 500 Tianyaoqiao Lu, by Xietu Lu

Phone6438 0277

Congen Massage(Shaanxi Nan Lu)

Address3/F, 99 Shanxi Nan Lu, by Jiujiang Lu

Phone6361 1161

Congen Massage(Zhangyang Lu)

Address2/F, 707 Zhangyang Lu, by Laoshan Lu

Phone5836 1256

Congen Massage(Biyun Lu)

Address2/F, 1222 Biyun Lu, by Hongfeng Lu

Phone5030 1316

Congen Massage(Gubei Lu)

Address2/F, 1078 Gubei Lu, by Huangjin Cheng Dao

Phone6209 8133

Congen Massage(Xingyi Lu)

Address1/F, 48 Xingyi Lu, by Loushanguan Lu

Phone6209 3813

Congen Massage(Taixing Lu)

Address1/F, 407 Taixing Lu, by Xinzha Lu

Phone5213 6681

Congen Massage(Ziyun Xi Lu)

Address1/F, 84 Ziyun Xi Lu, by Loushanguan Lu

Phone6229 5328