Julia Gabriel Center for Learning

Address75 Wuxing Lu, by Hengshan Lu

Phone6437 3773

Harvest Baby Kindergarten

Address149 Hengbang Lu, by Tiantong'an Lu

Phone6587 8662

China Welfare Institution Kindergarten

Address1361 Xiuyan Lu, by Hunan Lu

Phone6819 2362

Century Star Bilingual Kindergarten

Address169 Boshan Dong Lu, by Deping Lu

Phone5850 6698

American Kindergarten Stars and Stripes

Address138 Yingbin San Lu, by Hongqiao Lu

Phone6268 3957

Yew Chung International School of Shanghai(Hongqiao Campus)

Address11 Shuicheng Lu, by Hongqiao Lu

Phone6242 3243

Yew Chung International School of Shanghai(Gubei Campus)

Address18 Ronghua Xi Dao, by South Shui Cheng Lu

Phone2226 7666