Shanghai University(Zhabei)

Address149 Yanchang Lu, by Guangyan Lu

Phone5633 1515

Shanghai Normal University

Address100 Guilin Lu, by Guilin Park

Phone6432 2000

Shanghai Jiaotong University(Minhang)

Address800 Dongchuan Lu, by Jingqin Lu

PhoneN/A

Shanghai Jiaotong University(Xujiahui)

Address1954 Huashan Lu, by Guangyuan Xi Lu

Phone5474 0000

Shanghai Jianqiao University

Address1111 Huchenghuan Lu, by Shuihua Lu

Phone5813 7788

Shanghai International Studies University

Address550 Dalian Xi Lu, by Tiyuhui Lu

Phone6531 1900

Shanghai Institute of Foreign Trade

Address620 Gubei Lu, by Xianxia Lu

Phone6274 8250

IFA Paris

Address350 Xianxia Lu, by Gubei Lu

Phone6275 0055

Fudan University

Address220 Handan Lu, by Guoshun Lu

Phone6564 2222

YCC (Your Chinese Center)

Address13/F, 118 Qinghai Lu, by Nanjing Xi Lu

Phone6215 7338