Alexander Health Club(Gubei)

Address228 Manao Lu, by Hongbaoshi Lu

Phone6151 2788

Doctors Beck & Stone

Address500 Weining Lu, by Changning Lu

Phone400 103 8686

Weider Tera

Address12/F, Cloud Nine Shopping Mall, 1018 Changning Lu, by Kaixuan Lu

Phone5238 2222

Star Gym

Address777 Wuyi Lu, by Zhongshan Xi Lu

Phone5228 3818

Latin Grooves

Address3/F, 1250 Yuyuan Lu, by Anxi Lu

Phone13524658373

Doctors Beck & Stone – Changning Eagle Valley

Address500 Weining Lu, by Changning Lu

Phone3250 6721

Petzoo Mega Pet Store

Address3/F, 951 Hongxu Lu, by Yan'an Xi Lu

Phone800 620 7777

Shanghai DeltaWest Clinic

Address5/F, Blog B, 2558 Yan'an Lu, by Gubei Lu

Phone400 821 0277

SpinShanghai

AddressRm A401, 525 Fahuazhen Lu, by Dingxi Lu

Phone4748 3647

Clark Hatch

AddressRadisson Plaza Xing Guo Hotel, 78 Xingguo Lu, by Hunan Lu

Phone6212 9998